Warsztaty

WARSZTATY (1): 25 października 2019 r.

Tytuł: GIS w redukcji ryzyka klęsk [Początek: 8:00 a.m.]

Szanowni uczestnicy konferencji: Rejestracja na warsztaty jest otwarta. Warsztaty odbędą się w godzinach od 8:00 do 13:30.

Uwaga: zmieniono numerację poszczególnych warsztatów, względem pierwotnych. Możesz wybrać warsztaty z poniżej przedstawionych [W1.1. – W2.2]. Napisz do nas, które kursy wybrałeś (drr@uw.edu.pl).

 

Warsztaty: 1.1. Ekspozycja na zagrożenie powodziowe w mieście

Prowadzący: Maciej Lenartowicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Efekt: Analiza baz danych przestrzennych pod kątem lokalizacji budynków w różnych strefach zagrożenia powodziowego (zależnych od potencjalnej głębokości podtopienia)
Wymagane umiejętności: Obsługa komputera, mile widziane podstawowe umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem GIS

Czas trwania: 1 godz. 40 min

Miejsce: Sala komputerowa (w ramach konferencji)

 

Warsztaty: 1.2 . System wczesnego wykrywania pożarów w odpowiedzi na zniszczenia pożarowe w Stanach Zjednoczonych.

Prowadząca: Magdalena Bącler, Menadżer Produktu SmokeD.

Firma Taxus IT (w Polsce)/IT for Nature (USA)

Celem spotkania będzie prezentacja nowoczesnego Systemu SmokeD służącego do wczesnego wykrywania pożarów. Poruszona zostanie charakterystyka problemu pożarowego w Kalifornii (USA). Uczestnicy będą mogli przekonać się, w jaki sposób system wykrywa pożar oraz jak przebiega informowanie społeczności o zbliżającym się zagrożeniu.

Czas trwania: 1,5 godz. Sala komputerowa.

Miejsce: sala komputerowa (w ramach konferencji)

Opis: Główną kwestią poruszaną na spotkaniu będzie problematyka późnego wykrywania pożarów w Kalifornii (USA). Uczestnicy poznają okoliczności powstania pożarów, które miały miejsce w ostatnich latach na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Zobaczą zasięg zniszczeń ukazany na zdjęciach satelitarnych, zdjęciach z miejsc klęski pożarowej oraz w statystyce strat. Rozwiązaniem problemu zbyt późnego wykrywania pożarów jest projekt SmokeD bazujący na systemie Smoke Detection, działającym w polskich Lasach Państwowych. Szczegółowo zostaną przedstawione składowe systemu, faktyczne zdjęcia i nagrania z pożarów wykrytych przez detektory. Będzie możliwość zapoznania się z aplikacją webową oraz mobilną przeznaczoną do alarmowania społeczności o zbliżającym się zagrożeniu. Podczas zajęć zostanie także wygenerowany sztuczny alert o pożarze, tak, aby uczestnicy mogli doświadczyć realnego działania systemu.

 

Warsztaty: 1.3 . Jak wykryć zasięg wody powierzchniowej na wielospektralnych obrazach satelitarnych?

Prowadzący:  Alicja Gadawska, Marta Milczarek

Warsztaty poprowadzą specjalistki ds. teledetekcji i geoinformatyki z zespołu Centrum Informacji Kryzysowej działającego w Centrum Badań Kosmicznych PAN. W swojej codziennej pracy zajmują się przetwarzaniem obrazów satelitarnych i zdjęć z UAV oraz rozpowszechniają wiedzę na temat możliwości technik satelitarnych. Przygotowują mapy i analizy łącząc różne dane przestrzenne przy wykorzystaniu systemów informacji geograficznej (GIS) na potrzeby instytucji zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności oraz projektów pomocy rozwojowej.

Czas trwania: 1,5 h

Oprogramowanie: przeglądarka internetowa Chrome lub Mozilla Firefox, QGIS 3.4 lub 3.6

Wymagany poziom znajomości oprogramowania przez uczestników: Podstawowa znajomość programów typu GIS (np. QGIS) jest mile widziana, ale nie wymagana.

Język prowadzenia warsztatów: angielski

Uwaga: Przed warsztatami można zapoznać się z literaturą:

Robak A., Gadawska A., Milczarek M., Lewiński S., 2016, Wykrywanie wody na zdjęciach optycznych Sentinel-2 na podstawie wskaźników wodnych, Teledetekcja środowiska 55, 5-11.

Milczarek M., Robak A., Gadawska A., Sentinel Water Mask (SWM) – new index for water detection on Sentinel-2 images, (presented on the 7th Advanced Land Training Course on Land Remote Sensing organised by ESA in Gödöllő, Węgry, 4-9.09.2017)

Robak A., Milczarek M., Gadawska A., Comparison of Sentinel Water Mask and other indices for water mapping on Sentinel-2 images, (presented on the 2ndMapping Water Bodies from Space Conference, 27-28.03.2018, ESA-ESRIN, Frascati, Italy).

Badania związane ze stworzeniem nowego wskaźnika wodnego do wykrywania wody na obrazach Sentinel-2 wpisują się w działania Centrum Informacji Kryzysowej w Centrum Badań Kosmicznych PAN, mające na celu efektywne wykorzystywanie istniejących możliwości technicznych w zakresie informacji geoprzestrzennej oraz teledetekcji satelitarnej i lotniczej w obszarze zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności. Cel ten realizowany jest w przypadku wielkoskalowych zdarzeń takich jak m.in. powodzie poprzez przygotowywane i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (map, produktów geoprzestrzennych) opartych na danych satelitarnych.

****    ****    ****

 

WARSZTATY (2):  Lokalne działania na rzecz redukcji ryzyka klęsk żywiołowych [Początek: 8:15]

WARSZTATY  2.1: Zarządzanie ryzykiem i metody indemnizacji szkód katastroficznych na poziomie gminy

Prowadzący: Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ubezpieczeń

Czas: 1,5 godz.

Celem warsztatów jest omówienie sposobu pokrywania szkód katastroficznych (głównie w obszarze rolnictwa)  oraz przedyskutowanie trudności w zakresie ich ubezpieczenia i likwidacji. W tym celu podejmiemy się rekonstrukcji podejścia do zarządzania ryzykiem w gminach w Polsce oraz omówimy sposoby zapobiegania i pokrywania szkód katastroficznych. Dalej dyskusji poddamy konstrukcję programu ubezpieczeniowego na poziomie gminy w zakresie majątku i odpowiedzialności za szkody względem osób trzecich. Druga część warsztatów poświęcona zostanie na przedyskutowanie ubezpieczenia szkód suszowych w rolnictwie – zarówno działań państwa w tym zakresie, jak i zakładów ubezpieczeń oraz odpowiedzi samych rolników.

 

WARSZTATY  2.2: Systemowe myślenie o redukcji ryzyka klęsk żywiołowych

Prowadzący: Peter Head, Koen van Dam, Dorota Rucinska

Czas: 3 godz.

Liczba miejsc: 25.

Format i cel: interaktywna sesja, w której pięć grup specjalistów współpracuje w celu zbadania, w jaki sposób społeczności i lokalni interesariusze mogą zaangażować się w ograniczanie ryzyka klęsk żywiołowych. Po każdej rundzie dyskusji w małych grupach; kluczowe spostrzeżenia są przekazywane ogółowi zebranych. Głównym celem jest budowanie społeczności oraz dzielenie się informacjami i podejściami między uczestnikami warsztatów.