III Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

III Międzynarodowa Konferencja

Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

 

Publikacje związane z III Konferencją zostały opublikowane w:

  • Prace i Studia Geograficzne, 2019, T.64.1. (Eds) Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada;
  • Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development. 2018, Vol. 22 (3).