O IV konferencji

Czwarta edycja DRR ma na celu zgromadzenie wiodących naukowców i młodych badaczy chcących dzielić się swoimi doświadczeniami, najnowszymi wynikami badań i pytaniami na temat różnych aspektów Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych. Spotkanie jest interdyscyplinarnym forum dla naukowców i praktyków do przedstawienia trendów, problemów, rozwiązań oraz strategii redukcji ryzyka. W IV edycji proponujemy skupić się na lokalnych problemach i rozwiązaniach podkreślanych w Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), UNDRR.

Tematyka sesji będzie obejmowała zagadnienia redukcji ryzyka klęsk żywiołowych w obszarach  teoretycznych i praktycznych. Jest w nich miejsce na geograficzne zagadnienia społeczne i fizyczne oraz zarządzanie redukcją ryzyka klęsk żywiołowych. 

Główne referaty wygłoszą:  

  • prof. Lindsey McEwen (Professor of Environmental Management, Department of Geography and Environmental Management, University of the West of England);
  • prof. Peter Head (Global Risk Assessment Framework with UNDRR; GRAF/GAR advisory board);
  • dr Koen van Dam (Imperial College Research London; the Urban Energy Systems group);
  • Celina Kretkowska-Adamowicz – Polska Akcja Humanitarna (PAH), koordynatorka Programu misji w Somalii i Kenii Działu Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej PAH.

W dniu 25 października odbędą się warsztaty poświęcone różnym obszarom Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych. Warsztaty mają służyć wspólnej dyskusji nad teorią i praktyką. 

Zachęcamy do propagowania Międzynarodowego Dnia Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych podczas naszej konferencji (13 października 2019). Jesteśmy otwarci, aby poznać Państwa działania – lokalne, organizacji pozarządowych i rządowych oraz wszystkie inicjatywy słuszne dla redukcji ryzyka klęsk.

Temat: Lokalne i regionalne aspekty redukcji ryzyka klęsk żywiołowych

Lokalizacja konferencji: Warszawa

Ważne daty: Data konferencji 23-25 października 2019

Warsztaty: 25 października 2019

Abstrakty: Według załączonego wzoru abstraktu (zakładka Abstrakty)

Czas trwania prezentacji: 15 minut

Poster: A0 (841 x 1189 mm; 33.1 x 46.8 in). Slajdy prezentacji i postery prosimy przygotować w języku angielskim.