I Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych: Dla społeczeństwa

I konferencja Dla społeczeństwa – Redukcja ryzyka klęsk żywiołowych miała miejsce w Warszawie, dn. 26.02.2014 r.

Poruszono szerokie spektrum istotnych zagadnień. Na pierwszą sesję Jak się nie dać klęskom żywiołowym? Wyzwania administracji publicznej złożyły się następujące prezentacje:

 1. Zapobieganie jako metoda redukcji ryzyka klęsk żywiołowych. Rola administracji rządowej i samorządowej, Krzysztof Dąbrowski, dyrektor WBZK MUW.
 2. Przygotowanie społeczeństwa na wystąpienie klęsk żywiołowych poprzez uświadomienie realnych zagrożeń w najbliższym otoczeniu, gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Szef Obrony Cywilnej Kraju.
 3. Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP, Witold Skomra, doradca RCB.
 4. Odbudowa – formy pomocy po wystąpieniu klęski żywiołowej, Zbigniew Śwircz, dyrektor DUSKŻ, MAiC.
 5. Doświadczenia Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk we wspomaganiu technikami satelitarnymi zarządzania kryzysowego, dr Edyta Woźniak, dr Jakub Ryzenko.

Druga sesja Aspekt społeczny w analizach ryzyka klęsk żywiołowych objęła zagadnienia:

 1. Społeczny aspekt klęsk żywiołowych: psychiczne następstwa traumatycznych wydarzeń, prof. dr hab. Bogdan Zawadzki, Uniwersytet Warszawski, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych.
 2. Podatność społeczna na zagrożenia naturalne jako element ryzyka, dr Dorota Rucińska, Uniwersytet Warszawski, WGiSR UW, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych.
 3. Ekstremalne zdarzenia naturalne i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne – wybrane przypadki, prof. dr hab. Mirosław Miętus, Uniwersytet Gdański, Instytut Geografii.
 4. Wrażliwość i odporność społeczna na powódź – ujęcia teoretyczne i praktyczne, dr Jarosław Działek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, dr Wojciech Biernacki, Centrum Studiów Regionalnych UniRegio.
 5. Edukacja szkolna jako element procesu redukcji ryzyka klęsk żywiołowych, dr Maciej Lechowicz, mgr Tomasz Nowacki, Instytut Badań Edukacyjnych.
 6. Sedymentacja w zbiornikach nizinnych a bezpieczeństwo, dr hab. Artur Magnuszewski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, WGiSR, Instytut Geografii Fizycznej.
 7. Susza rolnicza – skutki i ich finansowanie przez ubezpieczenie, dr Monika Kaczała, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ubezpieczeń.

Artykuły naukowe na ten temat zostały zgromadzone w  czasopiśmie naukowym:

Prace i Studia Geograficzne Vol. 55, 2014, (red.) Dorota Rucińska, WGiSR UW.

 

Podczas spotkania studenci różnych uczelni przedstawili postery nt. badań i działań dotyczących redukcji ryzyka klęsk żywiołowych. 

 1.  Skuteczności metod zarządzania ryzykiem powodziowym. Komputerowe badanie stanu wałów przeciwpowodziowych, poprawą poziomu bezpieczeństwa, mgr Daria Sędrowicz, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 2. Trąby powietrzne w Polsce – zagrożenia i ostrzeganie, mgr Kamil Leziak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, IGF.
 3. Determinanty skutecznej komunikacji kryzysowej, mgr Martyna Danielewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.
 4. Percepcja ryzyka wulkanicznego na wyspach, mgr Maria Wąsowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ISRiG.
 5.  Reagowanie na klęski żywiołowe. Europejskie miasta w światowej kampanii, Agata Sawicka, Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska.
 6. Stop Disastersgra edukacyjna, Justyna Kacperska, Michał Barański, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ISRiG.
 7. Potencjalne miejsca występowania zagrożeń naturalnych w Polsce, Paulina Leńczyk, Łukasz Zaorski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ISRiG.
 8. Międzynarodowy Dzień Redukcji Ryzyka 13 października 2013, Marta Kaniowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, ISRiG.

 

Plakat informacyjny

PROGRAM I Konferencja RRKZ 26 lutego 2014 Warszawa

Fotoreportaż: Justyna Kacperska, WGiSR UW I konferencja RRKŻ, 2014