O konferencji

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za szerokie zainteresowanie II Międzynarodową Konferencją  – Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych, zarówno ze strony naukowców, studentów, jak i praktyków. Pozwala nam ono już dzisiaj myśleć o organizacji III edycji spotkania o tym charakterze.

*

Z przyjemnością informujemy, że powołana na czas DRR 2015 Komisja Naukowa oraz Uczestnicy Konferencji wybrali najlepsze postery, a Laureaci otrzymali nagrody. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do tej formy prezentacji  w następnych latach.

Więcej informacji w części Abstrakty

**

Osoby zainteresowane publikacją artykułu naukowego w języku polskim lub angielski w czasopiśmie Prace i Studia Geograficzne zapraszamy do współpracy i nadsyłania tekstów związanych z wygłoszonymi referatami lub zaprezentowanymi posterami do dnia 1 grudnia 2015 r. Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane w tomie czasopisma w roku 2016. Kontakt: rrkz@uw.edu.pl

***

 

 

To druga konferencja z cyklu Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych. Pragniemy poszerzyć Gremium o międzynarodowe środowisko naukowe oraz przyczynić się do popularyzacji Międzynarodowej Strategii Redukcji Ryzyka tworzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych – Międzynarodową Strategię Redukcji Ryzyka.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji i naukowców. Referaty można wygłaszać w języku polskim lub angielskim.

Z uwagi na nieustające zainteresowanie uczestnictwem w II Międzynarodowej Konferencji  – Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych ostateczny termin rejestracji (bez referatu) i opłata konferencyjna, jak również nadsyłanie abstraktów posterów zostały przedłużone do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Serdecznie zapraszamy doktorantów do prezentacji swych badań naukowych. 

Komunikat I

Do końca maja 2015 r. – promocyjna opłata konferencyjna!

Uczestników II Konferencji DRR zapraszamy do publikacji w języku polskim artykułów naukowych w czasopiśmie Prace i Studia Geograficzne. Wyd. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Zapraszamy doktorantów do wzięcia udziału w konkursie na NAJLEPSZE TRZY  POSTERY NAUKOWE! Specjalne wyróżnienia, nagrody!

Komunikat II