Opłata konferencyjna

 

Uczestnik 

Referat/Poster 

Wczesna opłata konferencyjna (zamknięta) Późna opłata konferencyjna 
Uczestnik 1540 PLN  1800 PLN
Doktorant 660 PLN  880 PLN
Student 500 PLN 660 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje:

Udział we wszystkich sesjach,  Abstract and Programme Book: 4rd Disaster Risk Reduction Conference 2019 (ISBN), jak również obiady i przerwy kawowe w dniach konferencji, identyfikator, torbę/materiały konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa.

Wszystkie streszczenia i plakat będą poddane recenzji. Przyjęte streszczenia muszą być przedstawione na konferencji. Przynajmniej jeden autor musi koniecznie zostać zarejestrowany i uczestniczyć w konferencji. Tylko streszczenie tego rodzaju zostanie wydrukowane w książce abstrakcyjnej i programowej (ISBN).

UWAGA: Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania, transportu i  jakiekolwiek imprez towarzyskich.

Możliwość publikacji w czasopismach
Po edycji konferencji zapraszamy do przesłania artykułu konferencyjnego do czasopism geograficznych; publikacja w  wymienionych czasopismach  jest bezpłatna (open access) i podlega recenzji   zgodnie z zasadami tych czasopism naukowych:

Prace i Studia Geograficzne

(tekst w języku angielskim lub polskim) jest indeksowany w bazie SCOPUS:

ISSN (wydruk): 0208-4589

ISSN (wersja elektroniczna): 2543-7313

lub w Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development (w języku angielskim) jest indeksowany w bazie SCOPUS oraz Web of Science.

ISSN (Print): 0867-6046

ISSN (Digital): 2084-6118