Komitet Naukowy IV DRR

Recenzja równorzędna
Aby zapewnić jakość naszych abstraktów są one podwójnie recenzowane przez członków Komitetu Naukowego, który stanowi międzynarodowy komitet doradczy i ekspercki:

 

Artur MAGNUSZEWSKI – Uniwersytet Warszawski

Dorota RUCIŃSKA – Uniwersytet Warszawski

Renata ROMANOWICZ – Instytut Geofizyki, PAN

Sharon D. MORAN – SUNY-ESF, Syracuse, NY (USA)

Bogdan ZAWADZKI – University of Warsaw

William SOLECKI – Hunter College – City University of New York (USA)

Stanisław LEWIŃSKI – Centrum Badań Kosmicznych, PAN

Janaka JAYAWICKRAMA – University of York (UK)

Ben WISNER – University College London (UK)

Piotr WERNER – Uniwersytet Warszawski

Bogdan OZGA-ZIELIŃSKI – IMGW-PIB

Jan ADAMOWSKI – McGill University (Kanada)

Ewa SMOLSKA – Uniwersytet Warszawski