Komitet Naukowy IIDRR

 

Artur MAGNUSZEWSKI – Uniwersytet Warszawski

Kazimierz BANASIK – SGGW Warszawa

Krzysztof DĄBROWSKI – Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Elwira ŻMUDZKA – Uniwersytet Warszawski

Ewa SMOLSKA – Uniwersytet Warszawski

Renata ROMANOWICZ – Polska Akademia Nauk

Dorota RUCIŃSKA – Uniwersytet Warszawski

Stanisław LEWIŃSKI – Centrum Badań Kosmicznych, PAN

Zbigniew USTRNUL – Uniwersytet Jagielloński

Zbigniew W. KUNDZEWICZ – Polska Akademia Nauk

Paweł SWIANIEWICZ – Uniwersytet Warszawski