Archiwum konferencji

I krajowa konferencja Dla społeczeństwa – Redukcja ryzyka klęsk żywiołowych, Warszaw, 2014. Poruszone zagadnienia: Aspekt społeczny w analizach ryzyka klęsk żywiołowych. Wyzwania administracji publicznej.

Artykuły naukowe na ten temat zostały zgromadzone w 55 tomie czasopisma naukowego Prace i Studia Geograficzne (2014) (w druku).