Warsztaty

Temat podjęty w ramach projektu STAR-FLOOD

Międzynarodowe warsztaty „Zarządzanie ryzykiem powodziowym w Europie”

Powodzie stanowią jedno z największych zagrożeń naturalnych w Polsce. Zalania wywołane przyborem wód generują duże straty finansowe i są zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Wzrastająca gęstość zabudowy oraz zwiększająca się ilość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych sprawiają, że z problemem ryzyka powodzi trzeba się mierzyć coraz częściej. Czy budowa obwałowań jest jedynym rozwiązaniem? Jaka jest rola planowania przestrzennego lub retencji w zmniejszaniu niebezpieczeństwa wystąpienia powodzi? Jak kształtowane są decyzje dotyczące redukcji ryzyka powodziowego? Podczas warsztatów, zorganizowanych przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu i Uniwersytet Warszawski, w ramach drugiej konferencji Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych, organizatorzy, wraz z zaproszonymi gośćmi i uczestnikami konferencji, będą starali się odpowiedzieć na powyższe pytania. Podczas sesji zostaną zaprezentowane wyniki badań międzynarodowego projektu STAR-FLOOD (“STrengthening And Redesigning European FLOOD risk practices: Towards appropriate and resilient flood risk governance arrangements”, http://www.starflood.eu/ ), który stanowi pierwsze spojrzenie na system zarządzania ryzykiem powodziowym w 6 krajach Europy, w tym w Polsce, w sposób holistyczny, uwzględniający różnych uczestników tego procesu, kwestie zasobów finansowych i niefinansowych, jak i regulacje prawne, czy też kwestie dyskursu publicznego i konsultacji społecznych. Spotkanie będzie miało charakter warsztatów, włączając w to część prezentacyjną, a także debatę panelową oraz dyskusję w szerszym gronie. Zaproszeni goście z krajów Europy Środkowej odniosą się do systemu zarządzania ryzykiem powodziowym z perspektywy własnych doświadczeń, a opinia każdego uczestnika warsztatów będzie ogromnym wsparciem w próbie trafnego opisu i diagnozy systemu zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce. Wszystkich chętnych do udziału serdecznie zapraszamy.