Sesje

Sesja: PolCitClim

Organizacja na rzecz elastyczności – lokalne strategie samorządu wobec zmian klimatycznych

Głównym przedmiotem zainteresowania organizatorów panelu są wymiary – polityczny i organizacyjny – lokalnej adaptacji do zmian klimatu. Celem panelu jest podzielenie się wiedzą na temat strategii realizowanych przez władze lokalne w różnych krajach wobec zmian klimatycznych. Nasza uwaga w szczególności koncentruje się na polityce miejskiej, ale analiza aktywności innych rodzajów samorządów terytorialnych jest również w naszym szerokim polu zainteresowania. Zapraszamy do przesyłania abstraktów wystąpień pracowników naukowych, którzy zajmują się politykami łagodzenia oddziaływania na klimat i adaptacji do zmian klimatycznych, a także zarządzaniem ryzykiem, poprzez stronę konferencji. Jesteśmy zainteresowani lokalnymi strategiami, oceną ryzyka, podziałem odpowiedzialności i modelami zarządzania w polityce przystosowania i łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Panel organizowany jest w ramach realizacji polsko-norweskiego projektu POLCITCLIM (patrz również www.polcitclim.uw.edu.pl). Podczas panelu prezentowane będą najnowsze wyniki projektu POLCITCLIM. W projekcie analizujemy czynniki, które mogą mieć wpływ na zdolność adaptacji do zmian klimatu w Polsce i Norwegii. Podstawą naszej metodologii są wyniki badania lokalnej adaptacji do zmian klimatycznych w Norwegii uzyskanych przez Norweski Instytut Badań Miejskich i Regionalnych (NIBR). Dzięki replikacji i rozwoju badań norweskich, w badaniu polskich gmin porównujemy czynniki, które umożliwiają miastom dostosowanie do przyszłych zmian klimatycznych. Chętnie skonfrontujemy nasze wyniki projektu POLCITCLIM z podobnymi badaniami prowadzonymi w innych krajach i w innych projektach badawczych.

 

 

Więcej informacji na temat wydarzenia: pswian@uw.edu.pl .

Paweł Swianiewicz

Kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Uniwersytet Warszawski,

POLCITCLIM Kierownik Projektu