Opłata konferencyjna

 

Rodzaj uczestnictwa  Wczesna opłata konferencyjna Późna opłata konferencyjna 
Naukowcy – referat/ poster  600 PLN  800 PLN
Studenci: referat/poster  400 PLN  600 PLN
Uczestnik  600 PLN  800 PLN

Opłata konferencyjna zawiera:

Udział we wszystkich sesjach, publikacja: Abstract and Programme Book: 3rd Disaster Risk Reduction Conference 2017, identyfikator, obiady i przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa i prezentacji, torba/materiały konferencyjne.

Niezależnie od publikacji abstraktów, zapraszamy Uczestników do przesyłania na adres redakcji czasopisma naukowego PRACE I STUDIA GEOGRAFICZNE (PiSG) http://py.wgsr.uw.edu.pl/projekty/czasopisma/prace-i-studia-geograficzne artykułów związanych z tematyką III Konferencji (język tekstu: polski lub angielski); publikacja jest bezpłatna i podlega procesowi recenzji naukowej wg zasad PiSG.