Opłata konferencyjna

Z UWAGI NA DUŻE ZAINTERESOWANIE KONFERENCJĄ PRZEDŁUŻAMY MOŻLIWOŚĆ OPŁATY KONFERENCYJNEJ I REJESTRACJI DO KOŃCA SIERPNIA 2015 R.

Zapraszamy studentów i doktorantów posiadających aktualną legitymacją studencką!

Abstrakty dla celów posteru prosimy nadsyłać do końca sierpnia. Przesłanie abstraktu nie gwarantuje ich akceptacji i przyjęcia. Zostaną one poddane recenzji, a Uczestnik konferencji otrzyma informację o decyzji Komitetu Naukowego drogą elektroniczną, na  podany e-mail.

Abstrakty prezentacji lub posterów prosimy nadsyłać w formie elektronicznej wykorzystując formularz rejestracji na stronie konferencji. Prosimy o przestrzeganie terminów oraz procedury, na którą składają się: rejestracja, dokonanie opłaty oraz przesłanie abstraktu w przewidzianym do tego czasie.

Przyjęte abstrakty konferencyjne zostaną opublikowane jako suplement, który rozprowadzany będzie podczas konferencji wśród jej Uczestników.

Terminy rejestracji i dokonywania opłaty konferencyjnej:

1. Wczesna rejestracja do dnia: termin został przedłużony do 31.05.2015 r.

Uczestnik: 500 zł. Student oraz doktorant: 300 zł

2. Późna rejestracja do dnia: 31.08.2015 r.

Uczestnik: 700 zł

Student oraz doktorant: 500 zł

 

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne wraz z publikacją abstraktów, przerwy kawowe, obiady w pierwszym i drugim dniu konferencji.

Wpłatę złotówkową należy dokonać na nr konta:

27 1160 2202 0000 0000 6084 9388
dodając tytuł przelewu: „DRR2015 – Imię i Nazwisko
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
NIP 525-001-12-66
Bank Millenium SA

Płatność kartą realizowana jest poprzez PayU.

Przy rejestracji proszę zaznaczyć ewentualną potrzebę uzyskania faktury. Będzie ona wysłana w ciągu 7 dni od dokonania opłaty konferencyjnej.