O III Międzynarodowej Konferencji DRR

DRR 2017: III Międzynarodowa Konferencja  Redukcji Ryzyka Klęsk  Żywiołowych

 

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie III Międzynarodową Konferencją  – Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych, zarówno ze strony naukowców, studentów, jak i praktyków. Pozwala nam ono już dzisiaj zaprosić Państwa na kolejną edycję spotkania o tym charakterze w roku 2019.

*

Z przyjemnością informujemy, że powołana na czas DRR 2017 Międzynarodowa Komisja oraz Uczestnicy Konferencji wybrali najlepsze postery, a Laureaci otrzymali nagrody. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do tej formy prezentacji  w następnych latach!

Więcej informacji, wkrótce, w części Abstrakty

Zapraszamy do publikowania rezultatów swoich badań w czasopismach

„Prace i Studia Geograficzne”

oraz

“MISCELLANEA GEOGRAPHICA – Regional Studies on Development” .

***

 

 

12-13.10.2017 r. Warszawa

Trzecia edycja DRR ma na celu zgromadzenie wiodących naukowców i młodych badaczy chcących dzielić się swoimi doświadczeniami, najnowszymi wynikami badań i pytaniami na temat różnych aspektów Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych. Spotkanie jest interdyscyplinarnym forum dla naukowców i praktyków do przedstawienia i przedyskutowania trendów, rozwiązań oraz napotykanych problemów teoretycznych i praktycznych w redukcji ryzyka.

Tematyka sesji będzie obejmowała zagadnienia redukcji ryzyka klęsk żywiołowych w obszarach  teoretycznych i praktycznych. Jest w nich miejsce na zagadnienia społeczne i fizyczne, ujęcie geograficzne oraz zarządzanie redukcją ryzyka w kontekście zagrożeń naturalnych.

Zachęcamy do propagowania Międzynarodowego Dnia Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych podczas naszej konferencji (11 października 2017). Jesteśmy otwarci, aby poznać Państwa działania – lokalne, organizacji pozarządowych i rządowych, oraz wszystkie inicjatywy słuszne dla redukcji ryzyka klęsk.

 

Temat: Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

Ważne daty: Data konferencji 12-13 października 2017

Abstrakty: Według załączonego wzoru abstraktu (zakładka Abstrakty)

Czas trwania prezentacji: 15 minut

Poster: A0 (841 x 1189 mm; 33.1 x 46.8 in).

Prosimy o nadsyłanie abstraktów referatów i  posterów w języku angielskim. Teksty zaakceptowane przez recenzentów, zostaną opublikowane w Książce Abstraktów.
Przyjęte referaty będzie można wygłosić w języku polskim lub angielskim (tłumaczenie symultaniczne), natomiast slajdy prezentacji prosimy przygotować w języku angielskim.