Komitet Naukowy

Artur MAGNUSZEWSKI – Uniwersytet Warszawski

Kazimierz BANASIK – SGGW Warszawa

Bogdan OZGA-ZIELIŃSKI, Stowarzyszenie Hydrologów Polskich; IMGW-PIB

Zbigniew W. KUNDZEWICZ – Polska Akademia Nauk

Dorota RUCIŃSKA – Uniwersytet Warszawski

Renata ROMANOWICZ – Instytut Geofizyki, PAN

Elwira ŻMUDZKA – Uniwersytet Warszawski

Stanisław LEWIŃSKI – Centrum Badań Kosmicznych, PAN

Witold F. KRAJEWSKI – University of Iowa

Piotr WERNER – Uniwersytet Warszawski

Ewa SMOLSKA – Uniwersytet Warszawski

Jan F. ADAMOWSKI –  Department of Bioresource Engineering, McGill University

Sharon D. MORAN –  SUNY-ESF, Syracuse, NY

Bogdan ZAWADZKI – Uniwersytet Warszawski

Jorge DIAZ – Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Anna BARCZ – IBL, PAN

Marek DEGÓRSKI – IGiPZ, PAN