II Konferencja

Międzynarodowa Konferencja Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych realizowana jest w ramach współpracy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ma ona na celu ułatwienie wymiany obserwacji i wyników badań między środowiskiem naukowym a organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi, w tej ważnej kwestii spraw społecznych, jaką jest redukcja ryzyka klęsk żywiołowych. Skupia grupę naukowców oraz praktyków pragnących uczestniczyć w minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych oraz w kształtowaniu świadomości społecznej w tym zakresie. Pierwsza edycja Dla społeczeństwa – redukcja ryzyka klęsk żywiołowych, która odbyła się 26 lutego 2014 r. miała charakter krajowy.

Zapraszamy Państwa na drugą konferencję międzynarodową Disaster Risk Reduction 2015.